Viktig informasjon

Legekontoret

Bytte av fastlege/fastlegekontor – overføring av journal

Du er selv ansvarlig for å gi beskjed til legekontoret du bytter fra, om at du ønsker overført din journal til ny fastlege/fastlegekontor. Det skjer dessverre ikke automatisk. Ring legekontoret, ev. send e-kontakt for overføring.

https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege