Viktig informasjon

Legekontoret

Ny lege fra 1. august 2024

Fra 1. august 2024 overtar Maria Myskja alle Sondre Hauge Rønnings pasienter. Maria Myskja er spesialist i urologi og har tidligere arbeidet ved Haukeland Universitetssykehus og ved Haraldsplas Diakonale Sykehus. Nå lege under speaialisering i allmennmedisin.