Viktig informasjon

Legekontoret

Ny vikarlege for Camilla Sjursen fra 01. august 2024

Fra 01. august og ut året 2024  vil Henrik Hauståker være vikar for Camilla Sjursens pasienter.

Han  har arbeidet ved Haukeland Universitetssykehus. Lege under spesialisering i allmennmedisin.