Legekontoret

Oppfriskningsdose koronavaksine

Regjeringen anbefaler en ny oppfriskningsdose koronavaksine for alle personer fra 75 år (alle som fyller 75 år i inneværende år, født i 1947) og oppover. Gitt sårbarheten inkluderes også yngre som bor på sykehjem selv om de er under 75 år. Oppstart for vaksinering av denne aldersgruppen er 1. juli 2022.

I tillegg har regjeringen besluttet at kommunene nå kan gi oppfriskningsdose mot covid-19 til risikogrupper mellom 18 og 64 år. Vaksinasjon av denne gruppen starter opp i Bergen kommune fra og med mandag 19.september i uke 38.

Se informasjon på https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/folkehelse/smittevern/koronavaksine

Vi tilbyr ikke koronavaksine på Strandsiden legesenter