Legekontoret

Oversikt over tilstedeværelse av leger på kontoret

Dr Imani mandag, tirsdag, onsdag, torsdag

Dr Brinch mandag, tirsdag, torsdag, fredag (har Dr Nystad som vikar onsdag)

Dr Thune mandag, tirsdag, onsdag, torsdag

Dr Bhatia mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag

Dr Gundersen mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag

Dr Sjursen permisjon - har vikar mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag

Dr Schriwer mandag, tirsdag, onsdag (har Dr Nystad som vikar torsdag og fredag)

Dr Rønning mandag, tirsdag, torsdag, fredag

Dr Schjøtt mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag

Leger kan ha fravær pga. pålagt legevakt og i forbindelse med utdanning til å bli spesialist.