Legekontoret

Oversikt over tilstedeværelse av leger på kontoret

Dr Imani mandag, tirsdag, onsdag, torsdag

Dr Brinch mandag, tirsdag, torsdag, fredag (har Dr Nystad som vikar onsdag)

Dr Thune mandag, tirsdag, onsdag, torsdag

Dr Bhatia mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag

Dr Gundersen mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag

Dr Sjursen permisjon - har vikar tirsdag (ut juni 2024), onsdag, torsdag

Dr Schriwer mandag, tirsdag, onsdag (har Dr Nystad som vikar torsdag og fredag)

Dr Rønning mandag, tirsdag, torsdag, fredag

Dr Fjellstad mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag (har Sumeet Bhatia som vikar ut året 2024)

Leger kan ha fravær pga. pålagt legevakt og i forbindelse med utdanning til å bli spesialist.