Viktig informasjon

Legekontoret

Sykmelding via E-konsultasjon

Hovedregel er alltid at sykmelding skal vurdres ved fysisk oppmøte/legetime.

1. juli 2023 ble regelverket endra, og nærmere presisert. Loven setter tydelige rammer for hvilke kriterier som må være oppfylt for å kunne sykemelde etter e-konsultasjon:

  • Pasienten er kjent for legen (har vært på fysisk time hos lege før)
  • Pasientens diagnose er kjent for legen (vært til fysisk time før for denne tilstanden hos legen, eller annet helsepersonell som har oversendt dokumentasjon til legen)
  • Pasientens arbeidsevne kan vurderes uten fysisk undersøkelse
  • E-konsultasjon anses faglig forsvarlig for vurderingen
  • Dokumentasjon av konsultasjonsform (fysisk/digital) og vurderingskriterier må oversendes NAV dersom de ber om det

Det betyr at ved behov for sykmelding for ny tilstand (for eksempel ved influensa, nyoppstått vond skulder etc.) må man alltid på fysisk time for vurdering.

Helsedirektoratet - mer om sykemelding via e-konsultasjon:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/sykmelderveileder/krav-til-sykmelding-og-bruk-av-e-konsultasjon